REGULAMIN MASAKRATOR
Legendarny Bieg Wyzwania 90dni

12 stycznia, Kraków

 1. ORGANIZATOR
  MUSIC SPORT EVENTS
 2. MIEJSCE, START
  Biuro zawodów: Promowa 8, Kraków Tyniec. Godziny odbierania pakietów startowych – od 09:00 do godziny przed startem ostatniej fali.
 3. TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
  Dystans – około 6 km, nie mniej niż 20 przeszkód. W przypadku szczególnie trudnych warunków pogodowych trasa może ulec skróceniu, a ilość przeszkód zredukowana. Zawodnicy będą startować w 50 osobowych grupach, co 15 minut. Fale Wyzwania 90 Dni startują od godziny 11:00 do godziny 12:15, pozostałe fale od 14:00. Ilość fal i godziny startu poszczególnych fal mogą ulec zmianie. Informacje takie zostaną ogłoszone nie później niż dzień przed zawodami.
  SAMOWOLNA ZMIANA PRZYDZIELONEJ FALI SKUTKUJE DYSKWALIFIKACJĄ ZAWODNIKA! Limit czasu na pokonanie trasy (1,5h) dotyczy tylko fali ELITE i ostatniej fali. Trasa – trudna, na której mogą występować m.in.: zimna woda, piach, błoto, strome podbiegi oraz specjalnie przygotowane przeszkody sztuczne (np. ściany, multi rig, monkey bar, zasieki z drutu kolczastego itp.) Trasa biegu będzie oznaczona strzałkami i taśmą. Za niepokonanie danej przeszkody lub niepoprawne jej pokonywanie trzeba wykonać karne zadanie (np. 20 burpees, 20 pompek, 10 przysiadów z ciężarem – decyduje obsługa przeszkody). Na trasie biegu będą znajdować się sędziowie i wolontariusze, którzy będą informować o sposobie pokonania przeszkód i weryfikować poprawność ich pokonania. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona (z wyjątkiem startujących w fali – ELITE).
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Prawo startu w MASAKRATOR Legendarny Bieg Wyzwania 90dni mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18l at, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach dopuszcza się również do startu osoby poniżej 16 roku życia (zawodnicy klubów sportowych) – oprócz zgody rodzica lub opiekuna wymagane jest zaświadczenie trenera weryfikujące odpowiedni poziom sprawności. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy MASAKRATOR Legendarny Bieg Wyzwania 90dni. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatorów.
 5. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA
  Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów. Dopuszczone do startu zostaną osoby, którzy zarejestrują się poprzez panel rejestracyjny zawodów oraz wniosą opłatę startową.
  Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenie limitu startujących.
  REJESTRACJA I OPŁATA W DNIU ZAWODÓW, NIE GWARANTUJE OTRZYMANIA PEŁNEGO PAKIETU I MEDALU W DNIU ZAWODÓW (mogą być dosłane w terminie późniejszym).
  Opłaty:
  – do dnia 06.01.2020 r., cena = 97 zł;
  – w dniu zawodów, cena = 150 zł.
  Dla fali ELITE obowiązuje dodatkowa opłata 10 zł.
  Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata może być scedowana na innego zawodnika.
 6. KLASYFIKACJA, NAGRODY
  Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  * indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet – ELITE (1,2,3 miejsce);
  * indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet – OPEN (1,2,3 miejsce);
  * drużynowa ELITE (brane pod uwagę czasy najszybszych 1 kobiety i 2 mężczyzn w zespole).
  * drużynowa OPEN (brane pod uwagę czasy najszybszych 1 kobiety i 2 mężczyzn w zespole).
  Dodatkowo mogą być docenione, jak zwykle: stroje, makijaże, uroda, krągłości, muskulatura itp. Informacje dotyczące nagród w poszczególnych klasyfikacjach zostaną podane w terminie późniejszym na www, funpage oraz w wydarzeniu na Facebooku.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Świadczenia dla uczestników w ramach pakietu startowego: koszulkę techniczną z długim rękawem, elektroniczny pomiar czasu, posiłek, woda, gorące napoje, medal (w przypadku ukończenia biegu).
  Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt i przebieralnia na czas zawodów.
  W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną; nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
  ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE CHIPA POMIAROWEGO NIE JEST PODSTAWĄ REKLAMACJI.
  Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy, organizatorów oraz służb medycznych.
  Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie biuro zawodów.
  Uczestnicy biegu MASAKRATOR Legendarny Bieg Wyzwania 90dni wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym wprowadzenia limitu uczestników, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich przed rozpoczęciem imprezy.
  UWAGA!!! Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie. Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestnika w sytuacji, gdy uzna, że jego stan wymaga interwencji medycznej.
  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie OŚWIADCZENIA o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem MASAKRATOR Legendarny Bieg Wyzwania 90dni i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych. Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że uczestniczę w MASAKRATOR Legendarny Bieg Wyzwania 90dni w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.